×
 

Home

Bedrijfsprofiel

Car Leasing

Classic Lease

Sponsor & Charity

Over ons

Contact

Cookies & Privacy

Cookies & Privacy

Algemeen
Way2Drive B.V. (hierna: Way2Drive) is verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens. Way2Drive is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van bestuurders en bezoekers van de website van essentieel belang is voor de activiteiten. Persoonlijke gegevens van bestuurders en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Way2Drive houdt zich aan de eisen gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Uitvoeringswet AVG.

Derden
Way2Drive zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is of Way2Drive daartoe op grond van de wet toe verplicht is. Wij delen uw persoonsgegevens onder andere met de volgende organisaties:
• Bevoegde overheidsinstanties.
Indien een strafbaar feit wordt gepleegd of u daarvan verdacht wordt en er een officieel verzoek komt van een hiertoe bevoegde overheidsinstantie, dan is Way2Drive verplicht informatie ter beschikking te stellen.
Way2Drive is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

Bewaartermijn
Way2Drive bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Verwerking van persoonsgegevens
Way2Drive legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten van Way2Drive afneemt of anderszins contact heeft met Way2Drive. Deze gegevens worden onder andere gebruikt voor adresvalidatie, de uitvoering van leaseovereenkomsten en om bestuurders/bezoekers van diensten op de hoogte te houden.

Op de webpagina ‘Contact’ kunt u uw (persoons)gegevens bij Way2Drive achterlaten. Bij ‘CONTACT FORM’ dient u verplicht uw naam, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen als u contact wilt opnemen met ons. Als u een offerte wenst op te vragen, dient u uw achternaam, initialen, telefoonnummer, e-mailadres, het merk en type van uw auto en bedrijfsnaam in te vullen. Ook kunt u uw straatnaam, huisnummer, postcode, plaats, land, beroep en mobiel nummer aan ons doorgeven met een eventuele toelichting. Voornoemde (persoons)gegevens worden enkel en alleen gevraagd met het doel om contact met u op te nemen en/of een offerte uit te brengen. Deze persoonsgegevens worden dus voor die gerechtvaardigde doeleinden verwerkt.

Cookies
Way2Drive maakt enkel en alleen gebruik van functionele cookies. Een "cookie" is een gegevenselement dat naar uw browser kan worden verzonden. Uw browser kan het dan op uw systeem opslaan op basis van de voorkeuren die u in uw browser hebt ingesteld. Cookies verzamelen informatie over uw besturingssysteem, inclusief, maar niet beperkt tot, browsertype en Internet Protocol (IP)-adres. Way2Drive gebruikt cookies om de basisfunctionaliteit van de website goed te laten werken (de contactpagina). Het is niet onze bedoeling de informatie te gebruiken om een gebruiker persoonlijk te identificeren. Deze informatie wordt verzameld in een geaggregeerde en anonieme vorm. U hebt de mogelijkheid om uw internetbrowser te configureren om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u deze accepteert. Verder heeft u de mogelijkheid cookies te blokkeren. Houd er echter rekening mee dat, als u cookies weigert of anderszins blokkeert, u mogelijk niet alle beschikbare functies op de website kunt gebruiken. Bepaalde onderdelen van de website kunnen niet werken als u cookies blokkeert.

Grondslagen voor verwerkingen
Way2Drive verwerkt slechts persoonsgegevens wanneer hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Bij Way2Drive zijn in ieder geval de volgende wettelijke grondslagen aanwezig:
• Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst. Hierbij kan gedacht worden aan de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een leaseovereenkomst.
• Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht.
• Noodzakelijk voor de invulling van gerechtvaardigde belangen. Hierbij kunt u denken aan direct marketing en het analyseren en verbeteren van de dienstverlening.
• Met ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene(n).

Wijzigingen
Way2Drive behoudt het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van Way2Drive. De meest actuele versie kunt u raadplegen op www.way2drive.nl. We adviseren u regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd.

Beveiliging
Way2Drive past passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. De beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien.

Vragen en rechten
Wilt u inzage hebben in de persoonsgegevens die wij van u verwerken of wilt u uw (persoons)gegevens laten corrigeren, aanvullen of verwijderen? Dit recht heeft u! Wij kunnen u wel vragen om uzelf adequaat te identificeren door middel van een identiteitsbewijs. Hiervoor verzoeken we u om uw foto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN onherkenbaar te maken. Ook kunnen wij vragen om nadere informatie om inwilliging van uw verzoek mogelijk te maken, zoals het toezenden van documentatie. Wij zullen voldoen aan uw verzoek tot inzage, correctie, aanvulling en verwijdering binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn is uiterlijk vier weken na uw verzoek en identificatie.

U kunt tevens te allen tijde bezwaar maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens (voor marketingdoeleinden). U heeft tot slot nog het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

Vragen
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan vernemen wij dit vanzelfsprekend graag.

Contactgegevens
Way2Drive B.V.
Weerbroek 32
6666 MN  HETEREN
T: +31 (0)26 356 09 28
F: +31 (0)26 356 09 24
E: info@w2d.nl 

HETEREN, 2021